HomepageContact
DutchGermanEnglish
Leveringsvoorwaarden
Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten
overeenkomsten zijn de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing.
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.
.
PDF Metaalunie voorwaarden
© De Waal Staal BV 2007  |  Privacy Statement  |  Disclaimer