HomepageContact
DutchGermanEnglish
Privacy statement

Indien u door middel van een email of invulformulier gegevens aanvraagt worden

deze gebruikt om met u in contact te treden.

Indien u op deze manier uw gegevens aan ons heeft verstrekt kan het gebeuren

dat u een mailing van ons ontvangt of telefonisch benaderd wordt.

 

De Waal Staal BV zal door u opgegeven gegevens niet doorverkopen of verhuren

dan wel op een andere wijze verstrekken aan derden.

Indien u dit wenst heeft u de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien,

te wijzigen dan wel te laten verwijderen.

Mocht u hiervan gebruik willen maken dan verzoeken wij u dit per brief of fax

kenbaar te maken via:

 

De Waal Staal BV
Postbus 141
5750 AC DEURNE
tel : 0031 (0)493 314 554
fax : 0031 (0)493 316 430

© De Waal Staal BV 2007  |  Privacy Statement  |  Disclaimer