HomepageContact
DutchGermanEnglish
Disclaimer

Wij bedanken  u voor het bezoek aan onze website.

Deze website is eigendom van De Waal Staal BV, ingeschreven onder KvK nummer 17050083.

 

De Waal Staal gaat uiterst zorgvuldig te werk om er voor te zorgen dat de inhoud van onze

website correct is en correct wordt weergegeven. Niettemin geeft De Waal Staal geen garantie

met betrekking tot volledigheid, juistheid of nauwkeurigheid van de inhoud van deze website en

de eventuele inhoud van links.

 

De Waal Staal kan cookies toepassen om onze webgebruikers gemakkelijk te herkennen en

de navigatie door onze website zo mogelijk te vereenvoudigen. Tevens bouwen wij hiermee

bezoek- en navigatiestatistieken op. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie.

De Waal Staal verzamelt geen persoonlijke gegevens tenzij u deze vrijwillig en door eigen

invoer verstrekt. Indien u geen cookies van de De Waal Staal website wenst te ontvangen

kunt u dit blokkeren in uw browser.

 

De De Waal Staal website bevat mogelijk hyperlinks naar andere sites. De Waal Staal is niet

verantwoordelijk voor en kan niet verantwoordelijk worden gesteld  voor de inhoud en

regelgeving van deze sites.

 

Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de

vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben

verkregen van De Waal Staal.

 

De Waal Staal is niet aansprakelijk voor schade hoe dan ook ontstaan welke voortvloeit uit het

verkrijgen of niet verkrijgen van toegang tot deze website, met inbegrip van maar niet beperkt

tot virussen die van invloed zijn op uw computerapparatuur, netwerk, software of data.

 

De Waal Staal BV

Postbus 141

5750 AC DEURNE

tel : 0031 (0)493 314 554

fax : 0031 (0)493 316 430

 

Constateert u onverhoopt onvolledigheden en/of fouten, dan stellen wij het op prijs dat u deze

aan ons meldt.

© De Waal Staal BV 2007  |  Privacy Statement  |  Disclaimer